יום חמישי, 22 באוקטובר 2015

דו-שיח בינדתי ותיאולוגיה של שותפות דתית

מצוות הדיאלוג הבינדתי
מאז ומעולם הייתה סוגיית היחס אל דתות אחרות מורכבת ומתוחה. המקרא יודע, ברוב רבדיו והתבטאויותיו, שמחוץ לעם ישראל ישנה רק אלילות - מושחתת, חסרת ערך, פסולה מיסודה. עם עליית הנצרות והאסלאם נוצר מרחב מונותאיסטי גדול, שבו חיו רוב רובם של היהודים. במרחב זה שמשו בערבוביה איבה ואלימות, מזה, והשפעה הדדית ושיח, מזה. כל דת פיתחה יחס שונה אל שתי הדתות האחרות, אולם בכל המקרים היה יחס זה כרוך במידה רבה של תחושת עליונות ובלעדיות, של דה-לגיטימציה (או לפחות ראיית הדת האחרת כנחותה). אלימות דתית קשה ורצחנית, ונסיונות לכפות הצטרפות לדת הדומיננטית שלטו בכיפה. הניסיון ההיסטורי היהודי, בייחוד עם הנצרות, היה זה של פוגרומים, קידוש השם, עמידה על הנפש. מאליו מובן, שבמציאות זו התפתחה איבה עמוקה לדת הרודפת, שנתפסה כגילוי מובהק של רוע. הנצרות נתפשה כ'אדום', היינו עשו המאיים לכלות את יעקב ומסמל את הסטרא-אחרא.

דורנו זכה לחזות וליצור מציאות אחרת מן היסוד. אמנם, גם היום אנו עדים לאלימות דתית ולפונדמנטליזם ממאיר. אולם, לצד אלה מנצים ניצניו של יחס חדש, מכבד, פלורליסטי. הכנסיה הקתולית והזרמים המרכזיים של הנצרות הפרוטסטנטית נטשו מכבר את האמונה שהנצרות "מחליפה" את היהדות ויורשת את בריתה. בכנסיות שונות נערך מאמץ אדיר לפתח שיחה שוויונית ומעמיקה בין הדתות, לפתח עמדה חדשה, רדיקלית, המכירה בדרכים שונות אלוהים.

כל זה מחייב אותנו, היהודים, לנסח מחדש את תפישתנו לגבי הנצרות והאסלאם (ועימן גם דתות המזרח). אנו חייבים להיטהר מהיחס המזלזל, מן האיבה, מאמונת-ההבל כאילו רק אנו עובדי אלוהים ונבחריו. ממש כשם שנצרות דיאוגית, המכירה בערך דתות אחרות, היא נצרות שונה מן-היסוד, כך חייבים להשתנות לעומקם היבטים מכריעים של השקפת עולמנו היהודית. מן הדין, שהשותפות הבינדתית תוליד בקרבנו הבנה חדשה של מקומנו בעולם; הבנה חדשה של היחס בין ברית-נוח לברית-אברהם וישראל; אחריות חדשה לפיתוח דתיות הומניסטית, שוחרת שלום וצדק, פלורליסטית ופתוחה.

דברו אמת, גילוי דעת יהודי על הנצרות ועל נוצרים (חובר בידי ארבעה אישי רוח יהודים; בארה"ב עברית: יהוידע עמיר)

מאמרים ומסות תיאולוגיות שלי:

אין תגובות:

תפילה לימי קורונה

תפילה לעת קורונה בָּרֵךְ עָלֵינוּ יהוה אֱלֹהֵינוּ עָלֵינוּ וְעַל כָּל בָּאֵי עוֹלָמְךָ אֶת הַשָּׁנָה הַזּאֹת לְטוֹבָה. שָׁמְרָה וְהַצ...