יום ראשון, 18 במרץ 2018

ספירת העומר

בין חמץ ומצה: דברים לספירת העומר 
דברי ימי האנושות מלאים באותות אזהרה כנגד ה'חירות' ללא תנאי, חירות ה'רוצחת את האל' והמדמה לעצמה שהיא 'מעבר לטוב ולרוע' עד שהיא מידרדרת לרע הטוטלי ולעבודת השטן. הם מלאים לא פחות באותות האזהרה כנגד מה שעלולה הדבֵקות במצווה ובאהבת האל לגרום למין האנושי, כשאין בצידה אותו בלם של 'חמץ'. מלחמות קודש, אינקוויזיציה, 'אהבת תורה' רצחנית כל אלה אינם עניינה של היסטוריה רחוקה בלבד, אלא סכנות ממשיות האורבות לפתחנו. הן מסכנות את תרבותנו האנושית, את חיינו הדמוקרטיים ואת עצם קיומנו כעם וכחברה.
אנו מצווים לראות ב'חמץ' וב'מצה' שני יסודות, שבלעדיהם איננו יכולים ואיננו רשאים, לאחוז, לא בחירות ולא בתורה. רק מתוך שילובם המתוח ומתוך האיזון, שכל אחד מהם מאזן את רעהו, נוכל  לעצב את דרכנו כבני אנוש ואת תרבותנו היהודית והישראלית בפתח המאה העשרים ואחת.    

לדרשה המלאה לחצו כאן.

כוונות לספירת העומר

שבוע ראשון - חסד
שבוע שני - דין
שבוע שלישי - תפארת
שבוע רביעי - נצח
שבוע חמישי - הוד
שבוע שישי - יסוד
שבוע שביעי: מלכות

אין תגובות:

האקטואליות של הרמן כהן בישראל - כנס לרגל מאה שנים למותו

הרמן כהן היה מחשובי הפילוסופים היהודיים בעת החדשה, מכונן ההגות הניאו-קנטיאנית, פילוסוף של התרבות והדת, מגדולי האתיקנים שנאבק בהתמוטטות התר...