יום שישי, 13 באפריל 2018

דרשות לפרשת השבוע

קריאתן של פרשות השבוע, ופרשות החגים והמועדים, מצעידה אותנו במסלול מעגלי דרך רובדי התורה והמסורת הפרשנית הצומחת ממנה. מבראשית ועד אחרית, ושוב אל הראשית. פרשות השבוע מעניקות לכל שבת את תכניה הייחודיים. הן והפטרותיהן קוראות לנו ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, לחדש ולקיים את מצוות-חיינו שלנו. 

תזריע-מצורע: זאת תורת המצורע
אחרי מות-קדושים: אני ה' אלוהיכם
בהר: וקראתם דרור בארץ
פעם בחיי אדם, אולי פעמיים, מתקדש הזמן ופושט את בגדי החולין הטבעיים. פעם בחמישים שנה אנו מצווים לא רק למתֵן את אי השוויון, אלא לבטל אותו ממש. זה הרגע שבו ישובו הכול אל בתיהם, שבו תשובנה האחוזות אל בעליהן המקוריים, שבו יבוטל כל שעולל לנו טבענו החייתי. אחת לחמישים שנה נשוב אל נקודת המוצא, לא משום שאנו משלים את עצמנו שלמחרת לא יפעלו שוב חוקי הטבע והכלכלה, החלשת החלשים ותגמול החזקים; אלא משום שאנו יודעים שלחיי אנוש יש ערך רק אם לחוקים אלה, המלווים כל צעד וצעד שלנו, לא תינתן המילה האחרונה. זו החירות, זה ה"דרור", שהמקרא מדבר עליו; זהו רגע השיא של חיי אנוש שהתורה יודעת לעצב.

היובל חדל להתקיים לפני למעלה מאלפיים שנה. במציאות שבה חיו יהודים הוא גם לא היה רלוונטי. אבל האם דינו להיעלם גם מחיינו שלנו, כאן בארץ, כאן במסגרות הכלכלה והחברה, התרבות והפוליטיקה שאנחנו מעצבים? אם נניח ליובל להימחק מתודעתנו ולהישכח, נבגוד לא רק במורשת היהודית שעיצבה אותנו, אלא גם בייעודנו האנושי. חיי היום-יום שלנו, כחיי כל חברה אנושית, אינם יכולים שלא להיות מושפעים ומעוצבים במידה רבה על ידי דרישות החולין: ביטחון וכלכלה, משחקי כוח פוליטיים ויצרים אנושיים. אבל חיי חולין שאין עמם שבת אינם חיים. הכרח הוא, שבבסיס כל המהלך השוטף הזה תעמוד ההכרה שאנו חייבים להביא – במהרה, בימינו, בלא השתהויות ובלא התחמקויות – את הרגע שבו נקרא דרור בארץ, שבו נכונן שוב נקודת מוצא של שוויון ושל חירות. זה לב המצווה, זו תמצית התודעה שהפרשה שלנו מבקשת לכונן בחברה הישראלית.      
לקריאת הדרשה המלאה לחצו כאן
בחוקותיי: התוכחה והברית

ספר במדבר:

במדבר: בידך אפקיד רוחי
נשוא: הברכה המשולשת (ברכת כהנים)

אין תגובות:

האקטואליות של הרמן כהן בישראל - כנס לרגל מאה שנים למותו

הרמן כהן היה מחשובי הפילוסופים היהודיים בעת החדשה, מכונן ההגות הניאו-קנטיאנית, פילוסוף של התרבות והדת, מגדולי האתיקנים שנאבק בהתמוטטות התר...