יום ראשון, 18 במרץ 2018

להתייצב מול איום הגירוש של מבקשי המקלט


אל מול איום הגירוש של מבקשי המקלט
והרס חזון הצדק והחירות של מדינת ישראל 

המסורת היהודית מעגנת עצמה בזיכרון יציאת מצרים. המשפחה שהיגרה למצרים בשל קשיים כלכליים חמורים, נעשתה לעם. עד מהרה התעוררה הקסנופוביה, שנאת הזרים וראייתם כמאיימים על עצם קיומה של האומה המצרית. שנאת הזרים הידרדרה במהרה לשעבוד אכזרי, לניסיון לרצח עם, לאובדן כל צלם אנוש. מצרים הפרעונית השתעבדה לשעבוד, נלכדה במלכודת המוות שהניחה לרגלי בני ישראל, הובילה את עצמה, צעד אחר צעד, בעיוורון, בטמטום-לב ובאוזניים אטומות – אל חורבנה. שקיעתו בים סוף של חיל פרעה הרודף אחרי העבדים המשתחררים הוא סיומו הסמלי והנורא, הבלתי נמנע והמחריד, של המהלך.

הקיום היהודי בן זמננו מעוגן לא פחות בחוויית הפליטות נוכח סכנה נוראה ומאיימת. פליטים חפצי חיים, שכל חטאם שנולדו במקום הלא נכון ובזמן הלא נכון לעם נרדף, מתדפקים על דלתותיו של עולם אדיש, כהה חושים, מנוכר ועייף. הנימוקים מדוע לא לקלוט את הפליטים רבים, יצירתיים, ביורוקרטיים. התוצאה הרסנית. כשתמה המלחמה ומכונת ההשמדה פסקה מלפעול, התפנתה האנושות גם לקביעות אמות מידה אחראיות, מוסריות, מכבדות צלם-אלוהים, שיחייבו קליטה של מבקשי מקלט, שיסייגו את זכותן של אומות שלוות לסרב לקריאת העזרה הנזעקת אליהן. האנושות, מוכת תדהמה מתהומות הרצח והשנאה שגילתה בקרבה, ביקשה לאמץ דרכים חדשות.

מאות מיליונים מבקשים כיום להגר. רבים מבקשים מפלט מהרעב והעוני שכופה עליהם גלובליזציה אכזרית, המתהדרת בסיסמאות של חירות כלכלית קפיטליסטית. אחרים נמלטים על נפשם מאימת מלחמות אכזריות, טיהורים אתניים, מאבקים המולכים על ידי קיצוניות דתית אלימה, ועוד. הם יוצאים מבתיהם ומסכנים את חייהם ואת חיי יקיריהם בתקווה למצוא מנוח לכף רגלם, להתחיל חיים ראויים, להנחיל תקווה לדורות הבאים. הם מגיעים גם אלינו. בשנים האחרונות צעדו דרך המדבר עשרות אלפי מבקשי חיים וחירות, בתקווה שכאן תימצא להם 'הארץ המובטחת'. אולי שמעו משהו על הצו העולה מספר הספרים שהעם היהודי הנחיל לאנושות; אולי קיוו שהיסטוריה עמוסת רדיפות ועקובה מדם תעצב צו-חיים וחמלה לדור יהודי שהגיע אל מנוחה ואל נחלה.

ככל המדינות ששפר עליהן גורלן ושכלכלתן משגשגת ומשטרם יציב וחופשי-יחסית, גם ישראל נתבעת ליטול את חלקה בסאגה אנושית גדולה זו. ככל המדינות האלה גם אנו יודעים שאין בידינו להציע פתרון לכל הזקוק לו; גם אנחנו סגרנו ברגע מסוים את גבולנו ועצרנו – הלכה למעשה – את זרם הפליטים. ככל המדינות הללו, גם אנו נוטים לשכוח ולהשכיח שמהלך סגירת-גבולות זה יהיה לגיטימי רק אם ניטול חלק בשינוי סדרי עולם; אם נבין שההגירה הגדולה המתדפקת על שערי החירות והרווחה הכלכלית היא ביטוי לעיוות הנורא של הסדר הכלכלי חברתי העולמי; אם ניענה לאחריות המוטלת עלינו לתקנו, ולו במעט. אכן, אלה שאלות עולמיות, אלה מעשים הצריכים להתרחש מעיקרם הרחק מגבולותינו. לא עלינו המלאכה להשלימם, אך איננו פטורים מלעשותה.

אבל יש גם היבט קרוב, מיידי, הזועק אלינו. עשרות אלפי המהגרים – פליטים, מהגרי עבודה, מבקשי חיים – שהגיעו אלינו מצַווים עלינו לשוב אל תשתיות קיומנו כבני אדם וכיהודים. קיומם תובע מאתנו להושיט יד אוהבת ואחראית. לשלב ולא לרדוף; לסייע ולא להתעלם; לקבל אל ביתנו הלאומי ולא לגרש אל גורל מתעתע ואכזרי. המאמץ היה חייב להתחיל מזמן; הכרח שהוא יתחיל היום. צריך לפעול לפירוק 'גטאות', לשילוב בעבודה, לפריסת רשת ביטחון חינוכית, תברואתית וכלכלית. צריך לתת להם להיות חלק ממרקם גדול של חברה המבקשת להיות יהודית, לא רק על פי הדמוגרפיה שלה, אלא גם על פי ערכיה. צריך לנטרל את רעל הגזענות ושנאת הזרים המפעפע בעורקינו, ומאיים על חיינו. צריך לעשות זאת בחכמה, תוך חלוקת הנטל בין אוכלוסיות שונות, בנחישות ובתבונה. זה אפשרי. זה חיוני. זה הצו העולה מאנושיותנו וממורשתנו היהודית.
פרשות השבוע שאנו קוראים בשבועות אלה מספרות – דרך סיפורה של חברה מצרית משעבדת ושל חברת בני ישראל המתעוררת לגאולה ולחירות – על האופציות העומדות בפני כל דור. באיזה מהן נבחר? האם נטבע בבוצה הרעילה שבעמקי הים, או נחצה אותו בחורבה ונצעד אל חיי חירות ומצווה?  


פסח וימי ספירת העומר - חירות ואחריות


הגדה לפסח לימינו בעריכת הרב יהורם מזור, הרבה דליה מרקס והרב יהוידע עמיר
מועצת הרבנים המתקדמים בישראל, תשס"ט דרשות לחג הפסח וסביבו

שבת חול המועד פסח: ואתה אמרת ידעתיך בשם

יום שישי, 23 באוקטובר 2015

נישואים שוויוניים ברוח מסורת ישראל

נישואים שוויוניים ברוח מסורת ישראל

טקס הנישואין הוא מרגעי המשמעות והקדושה המרכזיים המלווים את חייהם הבוגרים של נשים וגברים. השאיפה שרגע זה יבטא את אמונות בני הזוג ודרכי חייו, שוויונות ופתיחות - מציינת זוגות רבים. הללו מוצאים לא-אחת ברבות וברבנים הרפורמים בישראל את המענה לשאיפה נעלה זו.

טקסי הנישואין שאני עורך מבוססים על ערכים אלה. אני מציע לזוגות בסיס מסורתי-מתחדש לטקס זה, המשמש כנקודת מוצא לשיחה ולעיצוב הטקס הייחודי שלהם. זאת, בהתחשב בנסיבות המשפחתיות, בסיפור חייהם ובדרכי הביטוי שלהם. 


טקס הנישואים לזוג גברים   

שיאו של הטקס הוא הכתובה הנכתבת על ידי הזוג ומבטאת את הברית שהם כורתים ואת מחויבותם ההדדית: 
דוגמא לנוסח כתובה (א) 
דוגמא לנוסח כתובה (ב)
דוגמא לנוסח כתובה (ג)

יום חמישי, 22 באוקטובר 2015

תפילות חדשות, תפילות מתחדשות: ברוח ההתחדשות הרפורמית בישראל

דו-שיח בינדתי ותיאולוגיה של שותפות דתית

מצוות הדיאלוג הבינדתי
מאז ומעולם הייתה סוגיית היחס אל דתות אחרות מורכבת ומתוחה. המקרא יודע, ברוב רבדיו והתבטאויותיו, שמחוץ לעם ישראל ישנה רק אלילות - מושחתת, חסרת ערך, פסולה מיסודה. עם עליית הנצרות והאסלאם נוצר מרחב מונותאיסטי גדול, שבו חיו רוב רובם של היהודים. במרחב זה שמשו בערבוביה איבה ואלימות, מזה, והשפעה הדדית ושיח, מזה. כל דת פיתחה יחס שונה אל שתי הדתות האחרות, אולם בכל המקרים היה יחס זה כרוך במידה רבה של תחושת עליונות ובלעדיות, של דה-לגיטימציה (או לפחות ראיית הדת האחרת כנחותה). אלימות דתית קשה ורצחנית, ונסיונות לכפות הצטרפות לדת הדומיננטית שלטו בכיפה. הניסיון ההיסטורי היהודי, בייחוד עם הנצרות, היה זה של פוגרומים, קידוש השם, עמידה על הנפש. מאליו מובן, שבמציאות זו התפתחה איבה עמוקה לדת הרודפת, שנתפסה כגילוי מובהק של רוע. הנצרות נתפשה כ'אדום', היינו עשו המאיים לכלות את יעקב ומסמל את הסטרא-אחרא.

דורנו זכה לחזות וליצור מציאות אחרת מן היסוד. אמנם, גם היום אנו עדים לאלימות דתית ולפונדמנטליזם ממאיר. אולם, לצד אלה מנצים ניצניו של יחס חדש, מכבד, פלורליסטי. הכנסיה הקתולית והזרמים המרכזיים של הנצרות הפרוטסטנטית נטשו מכבר את האמונה שהנצרות "מחליפה" את היהדות ויורשת את בריתה. בכנסיות שונות נערך מאמץ אדיר לפתח שיחה שוויונית ומעמיקה בין הדתות, לפתח עמדה חדשה, רדיקלית, המכירה בדרכים שונות אלוהים.

כל זה מחייב אותנו, היהודים, לנסח מחדש את תפישתנו לגבי הנצרות והאסלאם (ועימן גם דתות המזרח). אנו חייבים להיטהר מהיחס המזלזל, מן האיבה, מאמונת-ההבל כאילו רק אנו עובדי אלוהים ונבחריו. ממש כשם שנצרות דיאוגית, המכירה בערך דתות אחרות, היא נצרות שונה מן-היסוד, כך חייבים להשתנות לעומקם היבטים מכריעים של השקפת עולמנו היהודית. מן הדין, שהשותפות הבינדתית תוליד בקרבנו הבנה חדשה של מקומנו בעולם; הבנה חדשה של היחס בין ברית-נוח לברית-אברהם וישראל; אחריות חדשה לפיתוח דתיות הומניסטית, שוחרת שלום וצדק, פלורליסטית ופתוחה.

דברו אמת, גילוי דעת יהודי על הנצרות ועל נוצרים (חובר בידי ארבעה אישי רוח יהודים; בארה"ב עברית: יהוידע עמיר)

מאמרים ומסות תיאולוגיות שלי:

יום רביעי, 21 באוקטובר 2015

דרשות ודברי תורה

קריאתן של פרשות השבוע, ופרשות החגים והמועדים, מצעידה אותנו במסלול מעגלי דרך רובדי התורה והמסורת הפרשנית הצומחת ממנה. מבראשית ועד אחרית, ושוב אל הראשית. פרשות השבוע מעניקות לכל שבת את תכניה הייחודיים. הן והפטרותיהן קוראות לנו ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, לחדש ולקיים את מצוות-חיינו שלנו. 


פרשת צו: מצוות הזיכרון והשכחה
פרשת שמיני: אש זרה
פרשת אחרי מות: ולא תקיא הארץ

להתייצב מול איום הגירוש של מבקשי המקלט

אל מול איום הגירוש של מבקשי המקלט והרס חזון הצדק והחירות של מדינת ישראל  המסורת היהודית מעגנת עצמה בזיכרון יציאת מצרים. המשפחה שהיגר...